Hronec v km 9,505

V 9,505 km sa nachádza priecestie trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech s chodníkov pre peších, ktorý následne pokračuje oceľovým mostom ponad Čierny Hron. Priecestie nie je chránené žiadnou dopravnou značkou.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár