Hronec v km 10,030

V 10,030 km sa nachádza dvojkoľajné priecestie trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech s cestou č. 2375 (Zlievárenská ulica) a je nezabezpečené, vybavené len výstražnými krížmi pre viackoľajné priecestie. Zároveň tu vľavo križuje cestnú komunikáciu trať ŽSR-302: Chvatimech - Hronec s rozchodom 1435 mm a do roku 2020 vlečku ČHŽ ku bývalému prekladisku (zo smeru Čierny Balog).

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár