Žabokreky nad Nitrou - mechanické vchodové návestidlo v km 78,578

Mechanické vchodové návestidlo žst. Žabokreky nad Nitrou, v smere od Chynorian.