3. úvrať

V 6,865 km trate sa nachádza 3. úvrať z celkového počtu 3. úvrati + 2 úvraťové stanice na zachovanej časti Kysucko-oravskej lesnej železnici.

Stav: 23.10.2019

Autor: Michal Čellár