1. úvrať

V 3,395 km trate sa nachádza 1. úvrať z celkového počtu 3. úvrati + 2 úvraťové stanice na zachovanej časti Kysucko-oravskej lesnej železnici.

Stav: 23.10.2019

Autor: Michal Čellár