Vlečka ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

Vlečka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov zaúsťuje do železnice zo šírej trate v medzistaničnom úseku Leopoldov - Hlohovec v km 26,179 výhybkou č. N1. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 26,179.