Městotvorná železnice

Železniční uzly ve vybraných městech Evropy (Zdroj: OpenRailwayMaps)