Dedinky - Hnilec / Palcmanská Maša

Mosty nad riekou Hnilec a Palcmanskou Mašou ležia na neelektrifikovanej trati č. 173 (Červená Skala - Margecany) neďaleko obce Dedinky.

Ďalšie informácie: http://rail.sk/skhist/mosty/cs-ma.htm