Veľké Ripňany v km 17,660

Železničné priecestie sa nachádza pri zhlaví žst. Veľké Ripňany. Leží v km 17,660 jednokoľajnej trate ŽSR č. 142 Zbehy- Radošina. Križuje cestu II. triedy. Priecestie je nezabezpečené, je vybavené výstražnými krížmi.