Chramošský viadukt

Jednokoľajný Chramošský viadukt leží na neelektrifikovanej trati č. 173 (Červená Skala - Margecany), vedie ponad Chramošský potok, dĺžka 113 metrov, 9 otvorov.

Ďalšie informácie: http://rail.sk/skhist/mosty/cs-ma.htm