Vlčany v km 16,639

Železničné priecestie  v  km 16,639 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 134 Šaľa - Neded. Trať na ňom križuje cestu IV. triedy. Priecestie je nezabezpečené, vybavené výstražnými krížmi.