Žihárec v km 8,964

Železničné priecestie  v  km 8,964 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 134 Šaľa - Neded. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie je nezabezpečené, vybavené výstražnými krížmi.