Diakovce v km 3,530

Železničné priecestie  v  km 3, 530 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 134 Šaľa - Neded. Trať na ňom križuje cestu IV. triedy. Priecestie je nezabezpečené, vybavené výstražnými krížmi.