Volkovce v km 13,836

Železničné priecestie leží v km 13,836 jednokoľajnej trate ŽSR 141 Leopoldov - Kozárovce, medzi dopravňami Volkovce a Kozárovce zastávka. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. Nezabezpečené priecestie je vybavené výstražnými krížmi.