Volkovce v km 12,230

Železničné priecestie leží v km 12,230 jednokoľajnej trate ŽSR 141 Leopoldov - Kozárovce, medzi dopravňami Volkovce a Kozárovce zastávka. Trať na priecestí križuje cestu III. triedy. Nezabezpečené priecestie je vybavené výstražnými krížmi.