Volkovce v km 10,565

Železničné priecestie leží v km 10,565 jednokoľajnej trate ŽSR 141 Leopoldov - Kozárovce, medzi dopravňami Zlaté Moravce - Prílepy a Volkovce. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. Nezabezpečené priecestie je vybavené výstražnými krížmi.