Bartošova Lehôtka v km 241,218

Priecestie v km 241,218 pred stanicou Bartošova Lehôtka