Vrútky - priecestie v km 315,519

Železničné priecestie leží v km 315,519 trate ŽSR č. 180 Žilina - Košice. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky sú umiestnené v žst. Vrútky nákladná stanica.