BDtax (012)

BDtax (012)

Osobný prívesný dvojnápravový vozeň druhej triedy.