Chotársky viadukt

Chotársky viadukt sa nachádza na trati ŽSR č. 145 v km 12,10 medzi tunelmi Hájnický a Pekelský. Viadukt preklenuje údolie vedúce od Remäty na Chotárnu. Jeho svetlá výška je 30,6 m a celková dĺžka je 92 m. Viadukt je zložený z troch polí dlhých 25 m a podopierajú ho dva vysoké piliere murované z opracovaného kameňa. Polia sú nitované z oceľových pásov, platní a profilov. Obe päty viaduktu sú murované z opracovaného kameňa a majú oblúkovú klenbu. Celý viadukt je vedený v pravom oblúku s polomerom 350 m a v sklone 14,5‰.