Kolačínský potok

Most nad Kolačínským potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 133,023 km.
Most má dĺžku 15 m a je oceľobetónovej konštrukcie. Vybudovaný bol v roku 2010

Kolačínský potok pramení na severnom úpätí Markovice (592 m n. m.) vo výške 387 m n. m. Tečie severozápadným smerom a preteká dedinou Malý Kolačín. Za dedinou priberá prítok z ľavej strany, ktorý pramení na južnom úpätí Markovice.
Preteká pozdĺž cesty smerujúcej k dedine Príles, tam sa po zhruba jednom kilometri stáča na juhozápad a preteká okolo mesta Nová Dubnica. Pred Novou Dubnicou priberá z ľavej strany prítok, ktorý pramení v dolnej časti úpätia kopca Slimáková (493 m n. m.) vo výške 312 m n.m. Za Novou Dubnicou sa stáča smerom na západ a preteká areálom cukrovaru. V areáli cukrovaru sa stočí na sever, kde sa po 700 m stočí na severozápad a podteká železnicu a to trate č. 120, 123 a 124. Za mostom v poli vteká do potrubia, ktoré ústi do enklávy Kočkovského kanála. Tu dosahuje svoju dĺžku 11 km.