GANZ Eg

GANZ Eg

Rušeň Eg 6 spolu s rušňom Eg 5 su vozidlá, ktoré patrili spoločnosti P.O.H.É.V. (Pozsony Országhatárszeli Helyiérdekú Villamos Vasút ). Táto spoločnosť prevádzkovala časť Pressburgerbahnu (elektrická lokálna železnica Bratislava - Viedeň) na Uhorskom (od roku 1919 Slovenskom) území. Tieto vozy slúžili pre ťahanie kurzových (osobných) vozňov diaľkových vlakov v úseku námestie Korunovačného pahorku - Krajinská hranica v Kopčanoch, kde bola výmena rušňov z dôvodu inej napäťovej sústavy pre úsek Kopčany - Gross Schwechat.

Tieto vozy vyrobila firma GANZ Budapest v roku 1913 ako dva štvorosové elektrické rušne s otáčajúcimi podvozkami ŠPECIÁLNE pre Bratislavu.

Museli spĺňať tieto podmienky:

1. Vyhovovať bežnej železničnej trati, ale museli byť vhodné aj pre pouličnú dopravu.
Boli teda vybavené železničným ako aj električkovým spriahadlom.
2.Museli vyhovovať podmienkam pre ťahanie vlaku cez mostné rampy a vlastný Dunajský most. Tento cestný most kládol podmienky, že i po jeho zosilnení nemohol byť žiaden osový tlak vyšší ako 6,5 tony. Tým bola stanovená aj najvyššia váha vozidla na 26 ton.
3.Museli byť vybavené bočným zberačom (šmýkadlom) na odber prúdu z tretej napájacej koľajnice, ktorá bola použitá v prepriahacej stanici Kopčany (výmena lokomotív jednosmerné/striedavé napätie).

Použitie elektrických rušňov Eg 5 a Eg 6 v prevádzke netrvalo dlho. Doprava pri prechode I. svetovej vojny silno poklesla a frekvencia diaľkových vlakov Viedeň - Bratislava bola slabá a oba rušne boli od roku 1920 používané len sporadicky, boli väčšinou v zálohe a boli neskôr v roku 1935 s konečnou platnosťou odstavené v depe Kopčany (prestavba Bratislavskej trate na úzky rozchod). Cez sprostredkovanie firmy Siemens, alebo DRB (Nemecké ríšske dráhy) boli rušne Eg 5 a Eg 6 v roku 1941 predané. Dostali sa do vlastníctva firmy Stern und Hafferl. Eg 5 dostala po viacerých prečíslovaniach cislo E 22.003 a Eg 6 22.004. Eg 5 bola odkúpena Tramway museum Mariazell a v roku 2000 zrekonštruovaná do jej pôvodnej podoby, akú mala v časoch svojho pôvodného pôsobenia u firmy P.O.H.É.V.

Rušeň Ganz Eg 6 bol u prevadzkovádzkovateľa, firmy Stern und Hafferl ako E22.004 v Eferdingu v Rakúsku na trati Linzer Lokalbahn (LiLo, LLB) do 25. 10. 2011.

Do Bratislavy bol rušeň prevezený 25. 10. 2011. Na krátkom stretnutí na hraničnom prechode Petržalka – Berg, kúsok od miesta kadiaľ viedla trať Viedenskej električky bola prezentovaný médiám. Následne bol dopravený do ŽST Vajnory, kde bol pomocou žeriavu vyložený na koľajnice a odtiahnutý do MDC na Rendezi, kde je odstavený a bude čakať na ďalšiu renováciu.

PLÁNY S EG 6

Uskladnenie a zakonzervovanie exponátu
Po umiestnení rušňa a zistení aktuálneho stavu bude nasledovať zakonzervovanie exponátu. Vykonanie potrebných úprav aby sa zabránilo nežiaducemu znehodnocovaniu. Do tejto časti budú zapojení dobrovoľníci nášho klubu.
V tejto f&aacu