Kráľová Studňa

Klembový most nachádzajúci sa medzi Túfenským a Čremošnianským tunelom. Most preklenuje potok harmanec a cestu, ktorá vedie na hrebeň Veľkej Fatry.