951

Riadiaci vozeň série 951

Poschodový riadiaci vozeň série 951 spolu s vloženým poschodovým vozňom v push/pull súprave s elektrickým rušňom série 263 slúži na vozbu osobných vlakov.