Most cez rieku Bebrava

Most cez rieku Bebrava sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, medzi zastávkou Krušovce a ŽST Bošany.