Jablonica obec - priecestie v km 1,205

Železničné priecestie Jablonica v km 1, 205jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 117 Jablonica - Brezová pod Bradlom. Trať na ňom križuje cestu I. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2Z - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami. Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Jablonica.