Jablonica km 0,209

Železničné priecestie Jablonica v km 0, 209 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 117 Jablonica - Brezová pod Bradlom a zároveň v km 34,672 jednokoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 116 Trnava - Kúty. Trať na ňom križuje účelovú komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZM - Priecestné zariadenie mechanické 1. kategórie. Priecestie je trvalo uzavreté.