Hr. Skala

Hr. Skala sa nachádzalo na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 109,010 km, medizi Trenč. Bohuslavicami a Melčicami. Hradlo bolo samostatne stojace a údaj o jeho existencii je z obdobia okolo r. 1962.