Chvatimech most ponad Hron

Čiernohorská železnica - Chvatimech. Úzkorozchodná (760 mm) neelektrifikovaná trať č. 900. Most slúži ako križovanie trate ČHŽ a trate ŽSR 172, Banská Bystrica - Červená Skala. Zároveň prekonáva tok Hrona.

Chvatimech je zároveň odbočkou aj pre normálne rozchodnú trať do Hronca, ktorá sa sporadicky využíva pre mimoriadne jazdy.

V blízkosti nachádza lyžiarské stredisko Chvatimech. Premavajú tu lyžiarske vleky a sedačková lanovka. Lanovku možno považovať za historický kúsok a zaujímavé technické dielo. Fotogaleria a podrobnosti o lanovke:  http://www.lanovky.sk/?fgal=valaska&page=foto&fpage=1&str=valaska