Veľké Bielice - priecestie v km 0,220

Priecetie leží v km 0,220 trate ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, na uhereckom zhlaví žst. Veľké Bielice. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZM ( priecestné zariadenie mechanické ). Trať na priecestí križuje cestu I. triedy. Stanovište obsluhy PZM je v St.I žst. Veľké Bielice.