Čierny Balog v km 1,296

V 1,379 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech sa nachádza mimoúrovňové križovanie trate a cesty č. 529 s tým že cesta vedie ponad úzkorozchodnú železnicu.  

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár