Veľký Kýr - priecestie v km 19,447

Priecestie leží v km 19, 447 jednokoľajnej trate ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, priamo v zastávke Veľký Kýr. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 3Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 3. kategórie so závorami ).