Lednica

Most v km 17,047 trate je najväčším mostným objektom na trati Nemšová - Lednické Rovne. Most prekonáva údolie potoka Lednica. Koncom 2.svetovej vojny bol poškodený. Po jeho oprave, bola 22.9.1945 slávnostne obnovená doprava do Lednických Rovní.