Melčický potok

Most nad Melčickým potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 110,213 km.
Most má dĺžku 8 m a je oceľobetónovej konštrukcie.

Melčický potok má dĺžku 15,5 km. Jeho zdrojnice ležia v závere Hradnianskej doliny na juhovýchodných svahoch Dúžníka (807,2 m n. m.) v Bielych Karpatoch. Preteká obcami Melčice a Ivanovce. Ešte pred sútokom s Ivanovským potokom na vážskej nive sa od neho oddeľuje rameno dotujúce mokraď pri futbalovom ihrisku. Potom ústi do Chocholnice v 192 m n. m.