Bratislava - Jánošková v km 4,324

Železničné priecestie v km  4,324 križuje miesnu komunikáciu. Priecestie je zabezpečené priecestným zariadením 2. kategórie svetelným bez závor, je závislé od zriaďovacieho návestidla Se 2 v Brat. filiálka. Kontrolné prvky sú
v ŽST Bratislava predmestie

V posunovacom obvode Bratislava filiálka sú ústredne stavané výmeny č.1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. ektromotorickým prestavníkom sú prestavované výkoľajky Vk 2, Vk 2a na vlečkových koľajach pre ochranu priecestia v km 5,134 na Jarošovej ulici. Chod posunujúceho dielu do posunovacieho obvodu Bratislava filiálka možnouskutočniť len na návesť  Posun dovolený „HORNÉHO BIELEHO SVETLA“ na návestidlách L 4a, L 6a, L 8a, čo zabezpečuje správnu činnosť priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 4,324 (Jánošková ulica). Priecestia v km 4,628 (Riazanská ulica) a 5,134 (Jarošová ulica) sa obsluhujú jazdou posunujúceho dielu automaticky.