Bratislava - Jarošova v km 5,134

Železničné priecestie v km 5,134 križuje miesnu komunikáciu. Priecestie je zabezpečené priecestným zariadením 2. kategórie so závorami, je závislé od zriaďovacieho návestidla Se 2 v Brat. filiálka

V posunovacom obvode Bratislava filiálka sú ústredne stavané výmeny č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. ektromotorickým prestavníkom sú prestavované výkoľajky Vk 2, Vk 2a na vlečkových koľajach pre ochranu priecestia v km 5,134 na Jarošovej ulici. Chod posunujúceho dielu do posunovacieho obvodu Bratislava filiálka možnouskutočniť len na návesť  Posun dovolený „HORNÉHO BIELEHO SVETLA“ na návestidlách L 4a, L 6a, L 8a, čo zabezpečuje správnu činnosť priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 4,324 (Jánošková ulica). Priecestia v km 4,628 (Riazanská ulica) a 5,134 (Jarošová ulica) sa obsluhujú jazdou posunujúceho dielu automaticky.