Odbočka Vinohrady v km 3.174

Železničné priecestie na  3. odchodovej koľaji v km 3.174. Železničná trať križuje účelovú komunikáciu. Priecestie je zabezpečené priecestným svetelným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie bez závor. Kontrolné a ovládacie prvky sa nachádzajú u panelového výpravcu „A“ DOZZ St. 5