Bratislava východ – OSJ v km 0,024

Železničné priecestie na  3. odchodovej koľaji v km 0,024, priecestím zároveň prechádzajú koľaje vedúce do Nového depa. Železničná trať križuje účelovú komunikáciu. Priecestie je zabezpečené výstražnými krížami.