Kochanovský potok

Most nad Kochanovským potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 111,837 km. Most má dĺžku 7 m a je oceľobetónovej konštrukcie.

Kochanovský potok má dĺžku 3,7 km a pramení na severovýchodnom svahu vrchu Lagin (396 m n. m.) vo výške 340 m n. m. Preteká obcou Melčice-Lieskové konkrétne dnes už častou Zemianske Lieskové a potom ústi v nadmorskej výške približne 195 m n. m. do Chocholnice.