Most nad Drietomicou

Most nad Drietomicou sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 117,287 km.
Most má dĺžku 30 m a je oceľobetónovej konštrukcie.

Tok potoka Drietomica dosahuje od dĺžky 22,5 km, z toho je 13,5 na území Slovenskej republiky.
Pramení na území Českej republiky pod názvom Drietomice, pod hlavným hrebeňom Lopenickej vrchoviny v Bielych Karpatoch, na severovýchodnom svahu vrchu Hřibovňa (669 m n. m.) v nadmorskej výške  okolo 520 m n. m. neďaleko obce Vyškovec v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji. Na začiatku svojho toku preteká cez územie obce Starý Hrozenkov a priberá zľava Krátkovský potok a ďalej sa stáča na juhovýchod.
Pri osade Rovné napája malú vodnú nádrž a na Slovenské územie vstupuje pri osade Holbové. Tu oddeľuje dva podcelky Bielych Karpát - Lopenickú hornatinu na pravom brehu a Súčanskú vrchovinu na ľavom brehu. Úsek toku od štátnej hranice až po obec Drietoma je chráneným územím - Prírodná pamiatka Drietomica. Preteká kopaničiarskou oblasťou obce Drietoma, prechodne pokračuje východným smerom a pri osade Liešna priberá  ľavostranný prítok Žitkovský potok. Ďalej sa prerezáva cez Bošácke bradlá, zľava priberá Javorový potok, sprava potok od osady Žrnové (268,5 m n. m.) a taktiež potok Brúsne. Následne preteká cez Bielokarpatské podhorie, kde priberá ľavostranný prítok (244,1 m n. m.) z juhozápadného svahu Mladých hájov (432 m n. m.) a vstupuje do Trenčianskej kotliny. Tu preteká obcami Drietoma a Kostolná-Záriečie. Svojim tokom podteká železničnú trať č. 120 cestu I. triedy č. 61, diaľnicu D1 a ešte aj Biskupický kanál a nakoniec ústi do Váhu ako pravostranný prítok.