Odbočka Vinohrady

Odbočka Vinohrady tvorí križovatku medzi ŽST Bratislava - Rača, Bratislava východ, Bratislava hlavná stanica, Bratislava predmestie a Bratislava Vajnory. Možno ju považovať za vstupnú bránu do najväčšej zoraďovacej stanice na sieti ŽSR Bratislava východ.

Popis odbočky a miesta jej pripojenia
Odbočka Vinohrady leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati Púchov – Bratislava hlavná stanica v km 5,726 medzi stanicami Bratislava Rača a Bratislava hlavná stanica. Je administratíve pridelená k ŽST Bratislava východ.
Z trate Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Rača na odbočke Vinohrady odbočujú nasledovné trate:
- výhybkou č. 6 v km 5,893 dvojkoľajná elektrifikovaná trať Odbočka Vinohrady – Bratislava východ vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie pre jazdu proti správnemu smeru.
- výhybkou č. 16 v km 5,289 jednokoľajná elektrifikovaná trať Bratislava východ odchodová skupina Juh – Odbočka Vinohrady (traťová koľaj číslo 3) vybavený zabezpečovacím zariadením 3. kategórie pre obojsmernú prevádzku.
- výhybkou č. 8 v km. 5,893 1. traťová koľaj a výhybkou č. 17 v km. 5,289 2. traťová koľaj, dvojkoľajná trať vybavená zabezpečovacím zariadením pre jazdu proti správnemu smeru Odbočky Vinohrady – Bratislava Predmestie. Obe koľaje sú elektrifikované.
- výhybkou č. 13 v km 5,658 jednokoľajná elektrifikovaná trať Odbočka Vinohrady – Odbočka Močiar vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie pre obojsmernú prevádzku.
Po stránke dopravnej je odbočka Vinohrady dopravňou, kde jazdy vlakov riadi výpravca z DOZZ na St. 5 v ŽST Bratislava východ.

Pripojenie nákladísk a pracovných koľají

Na Odbočke Vinohrady v km. 5,920 výhybkou č. 5 je napojená koľaj „Napájacia stanica Vinohrady“ (TNS), ktorá je súčasťou zabezpečovacieho zariadenia Odbočky Vinohrady.

Hlásnice, hradlá, odbočky, vlečky a nákladištia, koľajové križovatky, koľajové splete a zastávky až po susedné stanice

Odbočka Močiar leží v km 59,755 trate Szob MÁV - Bratislava hlavná stanica medzi stanicami Bratislava Vajnory - Bratislava hlavná stanica. Je pridelená ŽST Bratislava východ. Pre nástup a výstup zamestnancov ŽSR z osobných vlakov sú na odbočke vybudované dve úrovňové nástupištia typu Tischer a to pri koľaji číslo 1 v dĺžke 25 metrov a pri koľaji číslo 2 v dĺžke 26 metrov. Pri každom nástupišti sú zabudované po 2 kusy parkových osvetľovacích stožiarov. Obsluha osvetlenia je ovládaná tlačidlom zo stanovišťa dozorcu výhybiek.

Zastávka Bratislava Vinohrady leží v km 58,957 medzi stanicami Bratislava Vajnory - Bratislava hlavná stanica, pre trať Púchov - Bratislava hlavná stanica v km 4.300 medzi stanicami Bratislava Rača - Bratislava hlavná stanica. Je pridelená stanici Bratislava hlavná stanica. Pre každý smer vyššie uvedených tratí má vybudované kryté vyvýšené nástupištia. Zastávka ma vybudovanú čakáreň, rozhlas pre informovanie cestujúcich, hygienické zariadenia, v