Haluzický potok

Most nad Haluzickým potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 105,090 km.
Most má dĺžku 11 m a je oceľobetónovej konštrukcie.

Haluzický potok má dĺžku 6 km a pramení severne od obce Haluzice. Tok Haluzického potoka prechádza obcou Haluzice, ďalej obchádza obec Štvrtok a rovnako obchádza aj Trenčianske Bohuslavice. Jeho tok je na niektorých miestach umelo upravený. Ústi do Chocholnice, ktorá sa o pár metrov vlieva do Bošáčky.