Horný Smokovec km 1,692

Priecestie Horný Smokovec leží v km 1, 692 jednokoľajnej elektrifikovanej trate TEŽ č. 184 Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. Trať na priecestí križuje cestu III. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2 ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie bez závor). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Starý Smokovec.