Vysoká nad Kysucou km 21,852

Priecestie leží v km 21, 852 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 128 Čadca - Makov. Trať na priecestí križuje cestu II.triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2 ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie bez závor ). Kontrolné prvky pre priecestie sú v žst. Vysoká nad Kysucou.