Devínske Jazero - priecestie v km 4,281

Železničné priecestie leží v km 4, 281 dvojkoľajnej trate ŽSR č. 110 Bratislava - Kúty - Břeclav. Trať na ňom križuje cestu IV. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2 - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie, t.j. s úplnou väzbou na pohyb koľajového vozidla. Kontrolné prvky priecestia sa nachádzajú v dopravnej kancelárii žst. Devínska Nová Ves. Začiatok hranice izolovaného (ovládacieho) úseku PZS je v km 2, 765. Koniec hranice izolovaného (ovládacieho) úseku PZS je v km 6, 010.

V minulosti sa pred priecestím v smere od Bratislavy nachádzala odbočná výhybka trate do Stupavy. Priecestie v tom čase zabezpečovalo aj koľaj do Stupavy.