Medzibrod železničný podjazd v km 40,300

Medzibrod železničný podjazd v km 40,300 pod štátnou cestou č. 66 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala medzi ŽST Medzibrod a ŽST Dubová, na breznianskon zhlaví ŽST Medzibrod.