Vyšné Hágy km 22,206

Priecestie vybavené priecestným zariadením svetelným v km 22,206 sa nachádza na jednokoľajnej elektrifikovanej trati TEŽ č. 183 Poprad-Tatry - Štrbské Pleso pred výhybňou Vyšné Hágy.