Most nad Čachtickým kanálom

Most nad Čachtickým kanálom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 89,975 km. Bol postavený počas výstavby V. koridoru na úseku Piešťany - Nové Mesto nad Váhom, v roku 2007. Most s dĺžkou 30 mje oceľobetónovej konštrukcie so zabetónovanými oceľovými nosníkmi.

Pôvodný most bol postavený v roku 1948 v 89,989 km, mal tri polia so svetlosťou otvorou 6,61 m, 10,00 m a 6,65 m. Pod každou koľajou sa nachádzala samostatná nosná konštrukcia, zhotovená v každom poli premostenia ako jednoducho podopretá doska s tuhou výstužou, ktorú v krajných poliach tvoria koľajnice a vstrednom poli profil I 500. Opory a piliere spodnej stavby boli zhotovené z betónu vrátane rovnobežných krídel a boli tiež priečne členené ako samostatné spodné stavby pod každou koľajou.

Čachtický kanál o dĺžke 9,4 km je v umelo upraveným tokom potoka Jablonka, ktorý pramení v Myjavskej pahorkatine na území obce Polianka vo výške približne 340 m n. m. Začiatok Čachtického kanála je v Čachticiach, v mieste vodnej čerpacej stanice, kde sa tok Jablonky  rozvetvuje na Dubovú (pravé rameno) a Čachtický kanál (hlavný tok, ľavé rameno). Čachtický kanál ústi v Hornej Strede do Biskupického kanála.