Budča

Automatické hradlo v mieste bývalej zastávky Budča.