Chmeľnica km 13,428

Priecestie Chmeľnica v km 13,428 sa nachádza medzi ŽST Stará Ľubovňa a Výh. Plavnica. Leží na neelektrifikovanej trati 185 (Poprad-Tatry - Plaveč). Železničná trať križuje cestu III. triedy. Priecestie je zabezpečené výstražnými krížami.